imageimage

Công ty Cổ phần Nhựa An Phát Xanh

08:00

02-04-2021

image

16:00

22-04-2021


Khách hàng đăng ký và nộp tiền đặt cọc

Trước 15:00

28-04-2021

image


Khách hàng nộp phiếu tham dự đấu giá

09:00

04-05-2021

image


Sở Giao dịch Chứng khoán TP.HCM

08:00

05-05-2021

image

16:00

11-05-2021


Rồng Việt hoàn trả tiền đặt cọc

08:00

05-05-2021

image

16:00

14-05-2021


Khách hàng nộp tiền thanh toán mua cổ phần

75,000,000

14,000


00
00
 

 

image 239 image