imageimage

Công ty Cổ phần Nước – Môi trường Bình Dương

08:00

08-09-2020

image

16:00

28-09-2020


Khách hàng đăng ký và nộp tiền đặt cọc

Trước 15:00

02-10-2020

image


Khách hàng nộp phiếu tham dự đấu giá

09:00

06-10-2020

image


Sở Giao dịch Chứng khoán TP.HCM

08:00

07-10-2020

image

16:00

13-10-2020


Rồng Việt hoàn trả tiền đặt cọc

08:00

07-10-2020

image

16:00

16-10-2020


Khách hàng nộp tiền thanh toán mua cổ phần

37,500,000

25,500


00
00
 

 

image 44 image