imageimage

Công ty Cổ phần Nước Thủ Dầu Một

08:00

19-04-2019

image

16:00

10-05-2019


Khách hàng đăng ký và nộp tiền đặt cọc

Trước 15:30

16-05-2019

image


Khách hàng nộp phiếu tham dự đấu giá

09:00

20-05-2019

image


Sở Giao dịch Chứng khoán TP.HCM

08:00

24-05-2019

image

16:00

27-05-2019


Rồng Việt hoàn trả tiền đặt cọc

08:00

21-05-2019

image

16:00

30-05-2019


Khách hàng nộp tiền thanh toán mua cổ phần