imageimage

Công ty Cổ phần Phát triển Công trình Viễn thông

08:00

07-08-2020

image

15:30

27-08-2020


Khách hàng đăng ký và nộp tiền đặt cọc

Trước 16:00

01-09-2020

image


Khách hàng nộp phiếu tham dự đấu giá

08:30

04-09-2020

image


Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội

08:00

08-09-2020

image

16:00

10-09-2020


Rồng Việt hoàn trả tiền đặt cọc

08:00

04-09-2020

image

16:00

10-09-2020


Khách hàng nộp tiền thanh toán mua cổ phần

2,450,000

21,801


00
00
 

 

image 53 image