imageimage

Công ty Cổ phần Phát triển Hạ tầng Kỹ thuật

08:00

02-11-2020

image

16:00

10-12-2020


Khách hàng đăng ký và nộp tiền đặt cọc

Trước 15:00

16-12-2020

image


Khách hàng nộp phiếu tham dự đấu giá

09:00

18-12-2020

image


Sở Giao dịch Chứng khoán TP.HCM

08:00

24-12-2020

image

16:00

25-12-2020


Rồng Việt hoàn trả tiền đặt cọc

08:00

19-12-2020

image

16:00

28-12-2020


Khách hàng nộp tiền thanh toán mua cổ phần

80,000,000

12,500


00
00
 

 

image 84 image