imageimage

Công ty Cổ phần Pin Hà Nội

08:00

11-03-2020

image

15:30

25-03-2020


Khách hàng đăng ký và nộp tiền đặt cọc

Trước 16:00

30-03-2020

image


Khách hàng nộp phiếu tham dự đấu giá

09:30

01-04-2020

image


Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội

08:00

03-04-2020

image

16:00

07-04-2020


Rồng Việt hoàn trả tiền đặt cọc

08:00

01-04-2020

image

16:00

07-04-2020


Khách hàng nộp tiền thanh toán mua cổ phần

144,533

29,700


00
00
 

 

image 22 image