imageimage

Công ty Cổ phần Tập đoàn An Phát Holdings

08:00

26-05-2020

image

16:00

12-06-2020


Khách hàng đăng ký và nộp tiền đặt cọc

Trước 15:00

18-06-2020

image


Khách hàng nộp phiếu tham dự đấu giá

09:00

22-06-2020

image


Sở Giao dịch Chứng khoán TP.HCM

08:00

23-06-2020

image

16:00

29-06-2020


Rồng Việt hoàn trả tiền đặt cọc

08:00

23-06-2020

image

16:00

02-07-2020


Khách hàng nộp tiền thanh toán mua cổ phần