imageimage

Công ty Cổ phần Thiết bị điện VINASINO

08:00

30-08-2017

image

16:00

18-09-2017


Khách hàng đăng ký và nộp tiền đặt cọc

Trước 15:00

22-09-2017

image


Khách hàng nộp phiếu tham dự đấu giá

09:00

26-09-2017

image


Sở Giao dịch Chứng khoán TP.HCM

08:00

27-09-2017

image

16:00

03-10-2017


Rồng Việt hoàn trả tiền đặt cọc

08:00

27-09-2017

image

16:00

06-10-2017


Khách hàng nộp tiền thanh toán mua cổ phần