imageimage

Công ty cổ phần Tổng công ty Thương mại Quảng Trị

08:00

11-09-2019

image

15:30

26-09-2019


Khách hàng đăng ký và nộp tiền đặt cọc

Trước 16:00

01-10-2019

image


Khách hàng nộp phiếu tham dự đấu giá

08:30

03-10-2019

image


Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội

08:00

07-10-2019

image

16:00

10-10-2019


Rồng Việt hoàn trả tiền đặt cọc

08:00

04-10-2019

image

16:00

10-10-2019


Khách hàng nộp tiền thanh toán mua cổ phần

2,400,000

13,358


00
00
 

 

image 133 image