imageimage

Công ty Cổ phần Trà Bắc

08:00

09-09-2016

image

16:00

28-09-2016


Khách hàng đăng ký và nộp tiền đặt cọc

Trước 15:00

04-10-2016

image


Khách hàng nộp phiếu tham dự đấu giá

09:00

06-10-2016

image


Sở Giao dịch Chứng khoán TP.HCM

08:00

07-10-2016

image

16:00

13-10-2016


Rồng Việt hoàn trả tiền đặt cọc

08:00

07-10-2016

image

16:00

16-10-2016


Khách hàng nộp tiền thanh toán mua cổ phần

3,241,056

15,600


00
00
 

 

image 29 image