imageimage

Công ty Cổ phần Vận tải Dầu khí Mê Kông

08:00

03-12-2015

image

16:00

21-12-2015


Khách hàng đăng ký và nộp tiền đặt cọc

Trước 15:00

25-12-2015

image


Khách hàng nộp phiếu tham dự đấu giá

14:00

29-12-2015

image


Sở Giao dịch Chứng khoán TPHCM

08:00

30-12-2015

image

16:00

06-01-2016


Rồng Việt hoàn trả tiền đặt cọc

08:00

30-12-2015

image

16:00

08-01-2016


Khách hàng nộp tiền thanh toán mua cổ phần