imageimage

Công ty Cổ phần Vật liệu Xây dựng Bến Tre

08:00

06-04-2022

image

16:00

19-04-2022


Khách hàng đăng ký và nộp tiền đặt cọc

Trước 15:00

25-04-2022

image


Khách hàng nộp phiếu tham dự đấu giá

09:00

27-04-2022

image


Sở Giao dịch Chứng khoán TP.HCM

08:00

28-04-2022

image

16:00

06-05-2022


Rồng Việt hoàn trả tiền đặt cọc

08:00

28-04-2022

image

16:00

04-05-2022


Khách hàng nộp tiền thanh toán mua cổ phần