imageimage

Công ty Cổ phần Vật liệu Xây dựng Bến Tre

08:00

30-06-2022

image

16:00

11-07-2022


Khách hàng đăng ký và nộp tiền đặt cọc

Trước 15:00

15-07-2022

image


Khách hàng nộp phiếu tham dự đấu giá

09:00

19-07-2022

image


Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh

08:00

20-07-2022

image

16:00

26-07-2022


Rồng Việt hoàn trả tiền đặt cọc

08:00

20-07-2022

image

16:00

26-07-2022


Khách hàng nộp tiền thanh toán mua cổ phần