imageimage

Công ty Cổ phần Vật liệu Xây dựng và Chất đốt Đồng Nai

08:00

24-07-2020

image

15:30

13-08-2020


Khách hàng đăng ký và nộp tiền đặt cọc

Trước 16:00

18-08-2020

image


Khách hàng nộp phiếu tham dự đấu giá

09:00

20-08-2020

image


Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội

08:00

24-08-2020

image

16:00

27-08-2020


Rồng Việt hoàn trả tiền đặt cọc

08:00

20-08-2020

image

16:00

26-08-2020


Khách hàng nộp tiền thanh toán mua cổ phần

443,500

28,600


00
00
 

 

image 58 image