imageimage

Công ty Cổ phần Vật liệu Xây dựng và Trang trí nội thất TP.HCM

08:00

04-01-2017

image

16:00

20-01-2017


Khách hàng đăng ký và nộp tiền đặt cọc

Trước 15:00

02-02-2017

image


Khách hàng nộp phiếu tham dự đấu giá

15:00

06-02-2017

image


Sở Giao dịch Chứng khoán TP.HCM

08:00

07-02-2017

image

16:00

13-02-2017


Rồng Việt hoàn trả tiền đặt cọc

08:00

07-02-2017

image

16:00

16-02-2017


Khách hàng nộp tiền thanh toán mua cổ phần