imageimage

Công ty Cổ phần Xây dựng và Dịch vụ Công cộng Bình Dương

08:00

11-08-2015

image

16:00

10-09-2015


Khách hàng đăng ký và nộp tiền đặt cọc

Trước 15:00

16-09-2015

image


Khách hàng nộp phiếu tham dự đấu giá

09:00

18-09-2015

image


Sở Giao dịch Chứng khoán TP.HCM

08:00

21-09-2015

image

16:00

25-09-2015


Rồng Việt hoàn trả tiền đặt cọc

08:00

19-09-2015

image

16:00

28-09-2015


Khách hàng nộp tiền thanh toán mua cổ phần

1,620,000

21,600


00
00
 

 

image 31 image