imageimage

Công ty Cổ phần Xây dựng và Dịch vụ Công cộng Bình Dương

08:00

23-09-2016

image

16:00

11-10-2016


Khách hàng đăng ký và nộp tiền đặt cọc

Trước 15:00

17-10-2016

image


Khách hàng nộp phiếu tham dự đấu giá

14:00

19-10-2016

image


Sở Giao dịch Chứng khoán TP.HCM

08:00

20-10-2016

image

16:00

26-10-2016


Rồng Việt hoàn trả tiền đặt cọc

08:00

20-10-2016

image

16:00

29-10-2016


Khách hàng nộp tiền thanh toán mua cổ phần