imageimage

Công ty Cổ phần Xây dựng và Dịch vụ Công cộng Bình Dương

08:00

24-01-2017

image

16:00

16-02-2017


Khách hàng đăng ký và nộp tiền đặt cọc

Trước 15:00

22-02-2017

image


Khách hàng nộp phiếu tham dự đấu giá

09:00

24-02-2017

image


Sở Giao dịch Chứng khoán TP.HCM

08:00

27-02-2017

image

16:00

03-03-2017


Rồng Việt hoàn trả tiền đặt cọc

08:00

25-02-2017

image

16:00

06-03-2017


Khách hàng nộp tiền thanh toán mua cổ phần