imageimage

Công ty Cổ phần Xây dựng và Kinh doanh Địa ốc III

08:00

30-12-2015

image

16:00

19-01-2016


Khách hàng đăng ký và nộp tiền đặt cọc

Trước 15:00

25-01-2016

image


Khách hàng nộp phiếu tham dự đấu giá

09:00

27-01-2016

image


Sở Giao dịch Chứng khoán TPHCM

08:00

28-01-2016

image

16:00

03-02-2016


Rồng Việt hoàn trả tiền đặt cọc

08:00

28-01-2016

image

16:00

15-02-2016


Khách hàng nộp tiền thanh toán mua cổ phần