imageimage

Công ty Cổ phần Xuất Nhập Khẩu An Giang

08:00

09-12-2021

image

16:00

20-12-2021


Khách hàng đăng ký và nộp tiền đặt cọc

Trước 15:00

24-12-2021

image


Khách hàng nộp phiếu tham dự đấu giá

09:00

28-12-2021

image


Sở Giao dịch Chứng khoán TP.HCM

08:00

29-12-2021

image

16:00

05-01-2022


Rồng Việt hoàn trả tiền đặt cọc

08:00

29-12-2021

image

16:00

04-01-2022


Khách hàng nộp tiền thanh toán mua cổ phần

5,126,550

187,560,000,000


00
00
 

 

image 54 image