imageimage

Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu Hàng Công nghiệp

08:00

24-08-2016

image

16:00

12-09-2016


Khách hàng đăng ký và nộp tiền đặt cọc

Trước 15:00

16-09-2016

image


Khách hàng nộp phiếu tham dự đấu giá

09:00

20-09-2016

image


Sở Giao dịch Chứng khoán TP.HCM

08:00

21-09-2016

image

16:00

27-09-2016


Rồng Việt hoàn trả tiền đặt cọc

08:00

21-09-2016

image

16:00

30-09-2016


Khách hàng nộp tiền thanh toán mua cổ phần