imageimage

Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu Hóa chất Miền Nam

08:00

25-11-2019

image

16:00

04-12-2019


Khách hàng đăng ký và nộp tiền đặt cọc

Trước 15:00

10-12-2019

image


Khách hàng nộp phiếu tham dự đấu giá

09:00

12-12-2019

image


Sở Giao dịch Chứng khoán TP.HCM

08:00

13-12-2019

image

16:00

19-12-2019


Rồng Việt hoàn trả tiền đặt cọc

08:00

13-12-2019

image

16:00

19-12-2019


Khách hàng nộp tiền thanh toán mua cổ phần