imageimage

Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu Hóa chất Miền Nam

08:00

23-03-2020

image

16:00

01-04-2020


Khách hàng đăng ký và nộp tiền đặt cọc

Trước 15:00

08-04-2020

image


Khách hàng nộp phiếu tham dự đấu giá

09:00

10-04-2020

image


Sở Giao dịch Chứng khoán TP.HCM

08:00

13-04-2020

image

16:00

17-04-2020


Rồng Việt hoàn trả tiền đặt cọc

08:00

11-04-2020

image

16:00

17-04-2020


Khách hàng nộp tiền thanh toán mua cổ phần