imageimage

Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu Nông sản Thực phẩm An Giang

08:00

19-01-2024

image

16:00

31-01-2024


Khách hàng đăng ký và nộp tiền đặt cọc

Trước 15:00

06-02-2024

image


Khách hàng nộp phiếu tham dự đấu giá

09:00

15-02-2024

image


Sở Giao dịch Chứng khoán TP.HCM

08:00

16-02-2024

image

16:00

22-02-2024


Rồng Việt hoàn trả tiền đặt cọc

08:00

16-02-2024

image

16:00

22-02-2024


Khách hàng nộp tiền thanh toán mua cổ phần