imageimage

Công ty mẹ - Tổng Công ty Điện lực - Vinacomin

08:00

20-03-2015

image

16:00

09-04-2015


Khách hàng đăng ký và nộp tiền đặt cọc

Trước 16:00

14-04-2015

image


Khách hàng nộp phiếu tham dự đấu giá

08:30

16-04-2015

image


Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội

08:00

20-04-2015

image

16:00

23-04-2015


Rồng Việt hoàn trả tiền đặt cọc

08:00

17-04-2015

image

16:00

24-04-2015


Khách hàng nộp tiền thanh toán mua cổ phần