imageimage

Công ty TNHH Một thành viên Cao su Công nghiệp

08:00

09-11-2017

image

16:00

27-11-2017


Khách hàng đăng ký và nộp tiền đặt cọc

Trước 15:00

01-12-2017

image


Khách hàng nộp phiếu tham dự đấu giá

09:00

05-12-2017

image


Sở Giao dịch Chứng khoán TP.HCM

08:00

06-12-2017

image

16:00

12-12-2017


Rồng Việt hoàn trả tiền đặt cọc

08:00

06-12-2017

image

16:00

15-12-2017


Khách hàng nộp tiền thanh toán mua cổ phần