imageimage

Công ty TNHH Một thành viên Cấp Nước Vĩnh Long

08:00

18-03-2016

image

16:00

06-04-2016


Khách hàng đăng ký và nộp tiền đặt cọc

Trước 15:00

12-04-2016

image


Khách hàng nộp phiếu tham dự đấu giá

09:00

14-04-2016

image


Sở Giao dịch Chứng khoán TPHCM

08:00

15-04-2016

image

16:00

22-04-2016


Rồng Việt hoàn trả tiền đặt cọc

08:00

15-04-2016

image

16:00

25-04-2016


Khách hàng nộp tiền thanh toán mua cổ phần