imageimage

Công ty TNHH Một Thành Viên Cấp Thoát Nước Bến Tre

08:00

28-08-2015

image

15:30

16-09-2015


Khách hàng đăng ký và nộp tiền đặt cọc

Trước 15:00

22-09-2015

image


Khách hàng nộp phiếu tham dự đấu giá

14:00

24-09-2015

image


Sở Giao dịch Chứng khoán TPHCM

08:00

25-09-2015

image

16:00

01-10-2015


Rồng Việt hoàn trả tiền đặt cọc

08:00

25-09-2015

image

16:00

05-10-2015


Khách hàng nộp tiền thanh toán mua cổ phần

4,955,200

10,000


00
00
 

 

image 49 image