imageimage

Công ty TNHH Một thành viên Cấp thoát nước & Công trình Đô thị Cà Mau

08:00

30-10-2015

image

16:00

18-11-2015


Khách hàng đăng ký và nộp tiền đặt cọc

Trước 15:00

24-11-2015

image


Khách hàng nộp phiếu tham dự đấu giá

09:00

26-11-2015

image


Sở Giao dịch Chứng khoán TPHCM

08:00

27-11-2015

image

16:00

03-12-2015


Rồng Việt hoàn trả tiền đặt cọc

08:00

27-11-2015

image

16:00

07-12-2015


Khách hàng nộp tiền thanh toán mua cổ phần

4,411,100

10,000


00
00
 

 

image 65 image