imageimage

Công ty TNHH Một thành viên Chăn nuôi Tiền Giang

08:00

27-05-2016

image

16:00

14-06-2016


Khách hàng đăng ký và nộp tiền đặt cọc

Trước 15:00

20-06-2016

image


Khách hàng nộp phiếu tham dự đấu giá

09:00

22-06-2016

image


Sở Giao dịch Chứng khoán TP.HCM

08:00

23-06-2016

image

16:00

29-06-2016


Rồng Việt hoàn trả tiền đặt cọc

08:00

23-06-2016

image

16:00

01-07-2016


Khách hàng nộp tiền thanh toán mua cổ phần