imageimage

Công ty TNHH Một thành viên Đầu tư Địa ốc Gia Định

08:00

09-06-2015

image

16:00

25-06-2015


Khách hàng đăng ký và nộp tiền đặt cọc

Trước 15:00

01-07-2015

image


Khách hàng nộp phiếu tham dự đấu giá

09:00

03-07-2015

image


Sở Giao dịch Chứng khoán TPHCM

08:00

06-07-2015

image

16:00

10-07-2015


Rồng Việt hoàn trả tiền đặt cọc

08:00

04-07-2015

image

16:00

13-07-2015


Khách hàng nộp tiền thanh toán mua cổ phần