imageimage

Công ty TNHH Một thành viên Đầu tư và Phát triển Kỳ Hà Chu Lai Quảng Nam

08:00

18-09-2015

image

16:00

06-10-2015


Khách hàng đăng ký và nộp tiền đặt cọc

Trước 15:00

12-10-2015

image


Khách hàng nộp phiếu tham dự đấu giá

09:00

14-10-2015

image


Sở Giao dịch Chứng khoán TPHCM

08:00

15-10-2015

image

16:00

21-10-2015


Rồng Việt hoàn trả tiền đặt cọc

08:00

15-10-2015

image

16:00

26-10-2015


Khách hàng nộp tiền thanh toán mua cổ phần

2,161,400

10,300


00
00
 

 

image 77 image