imageimage

Công ty TNHH Một thành viên Dịch vụ Du lịch Thủ Đức

08:00

07-12-2015

image

16:00

23-12-2015


Khách hàng đăng ký và nộp tiền đặt cọc

Trước 15:00

29-12-2015

image


Khách hàng nộp phiếu tham dự đấu giá

10:30

31-12-2015

image


Sở Giao dịch Chứng khoán TPHCM

08:00

04-01-2016

image

16:00

08-01-2016


Rồng Việt hoàn trả tiền đặt cọc

08:00

04-01-2016

image

16:00

11-01-2016


Khách hàng nộp tiền thanh toán mua cổ phần