imageimage

Công ty TNHH Một thành viên Du lịch Khánh Hòa

08:00

09-10-2015

image

16:00

27-10-2015


Khách hàng đăng ký và nộp tiền đặt cọc

Trước 15:00

02-11-2015

image


Khách hàng nộp phiếu tham dự đấu giá

09:00

04-11-2015

image


Sở Giao dịch Chứng khoán TPHCM

08:00

05-11-2015

image

16:00

11-11-2015


Rồng Việt hoàn trả tiền đặt cọc

08:00

05-11-2015

image

16:00

16-11-2015


Khách hàng nộp tiền thanh toán mua cổ phần