imageimage

Công ty TNHH Một thành viên Du lịch Thương mại Kỳ Hòa

08:00

08-12-2023

image

16:00

20-12-2023


Khách hàng đăng ký và nộp tiền đặt cọc

Trước15:00

26-12-2023

image


Khách hàng nộp phiếu tham dự đấu giá

09:00

28-12-2023

image


Sở Giao dịch Chứng khoán TP.HCM

08:00

29-12-2023

image

16:00

05-01-2024


Rồng Việt hoàn trả tiền đặt cọc

08:00

29-12-2023

image

16:00

04-01-2024


Khách hàng nộp tiền thanh toán mua cổ phần