imageimage

Công ty TNHH Một Thành Viên In Bao Bì Khatoco

08:00

08-09-2015

image

16:00

24-09-2015


Khách hàng đăng ký và nộp tiền đặt cọc

Trước 15:00

30-09-2015

image


Khách hàng nộp phiếu tham dự đấu giá

09:00

02-10-2015

image


Sở Giao dịch Chứng khoán TPHCM

08:00

05-10-2015

image

16:00

09-10-2015


Rồng Việt hoàn trả tiền đặt cọc

08:00

03-10-2015

image

16:00

12-10-2015


Khách hàng nộp tiền thanh toán mua cổ phần

3,017,200

10,000


60
50
 

 

image 97 image