imageimage

Công ty TNHH Một thành viên In Tổng hợp Bình Dương

08:00

29-08-2018

image

16:00

17-09-2018


Khách hàng đăng ký và nộp tiền đặt cọc

Trước 15:00

21-09-2018

image


Khách hàng nộp phiếu tham dự đấu giá

09:00

25-09-2018

image


Sở Giao dịch Chứng khoán TP.HCM

08:00

01-10-2018

image

16:00

02-10-2018


Rồng Việt hoàn trả tiền đặt cọc

08:00

26-09-2018

image

16:00

05-10-2018


Khách hàng nộp tiền thanh toán mua cổ phần