imageimage

Công ty TNHH Một thành viên May mặc Bình Dương

08:00

07-09-2015

image

16:00

23-09-2015


Khách hàng đăng ký và nộp tiền đặt cọc

Trước 15:00

29-09-2015

image


Khách hàng nộp phiếu tham dự đấu giá

09:00

01-10-2015

image


Sở Giao dịch Chứng khoán TPHCM

08:00

02-10-2015

image

15:30

08-10-2015


Rồng Việt hoàn trả tiền đặt cọc

08:00

02-10-2015

image

16:00

12-10-2015


Khách hàng nộp tiền thanh toán mua cổ phần

2,701,981

18,000


00
00
 

 

image 90 image