imageimage

Công ty TNHH Một thành viên Mía đường Tây Ninh

08:00

30-11-2015

image

16:00

16-12-2015


Khách hàng đăng ký và nộp tiền đặt cọc

Trước 15:00

22-12-2015

image


Khách hàng nộp phiếu tham dự đấu giá

09:00

24-12-2015

image


Sở Giao dịch Chứng khoán TPHCM

08:00

25-12-2015

image

16:00

31-12-2015


Rồng Việt hoàn trả tiền đặt cọc

08:00

25-12-2015

image

16:00

04-01-2016


Khách hàng nộp tiền thanh toán mua cổ phần