imageimage

Công ty TNHH Một thành viên Phát triển Khu Công nghiệp Sài Gòn

08:00

20-01-2016

image

16:00

15-02-2016


Khách hàng đăng ký và nộp tiền đặt cọc

Trước 15:00

19-02-2016

image


Khách hàng nộp phiếu tham dự đấu giá

09:00

23-02-2016

image


Sở Giao dịch Chứng khoán TPHCM

08:00

24-02-2016

image

16:00

01-03-2016


Rồng Việt hoàn trả tiền đặt cọc

08:00

24-02-2016

image

16:00

04-03-2016


Khách hàng nộp tiền thanh toán mua cổ phần