imageimage

Công ty TNHH Một thành viên Tân Khánh An

08:00

19-09-2018

image

16:00

05-10-2018


Khách hàng đăng ký và nộp tiền đặt cọc

Trước 15:00

11-10-2018

image


Khách hàng nộp phiếu tham dự đấu giá

09:00

15-10-2018

image


Sở Giao dịch Chứng khoán TP.HCM

08:00

19-10-2018

image

16:00

22-10-2018


Rồng Việt hoàn trả tiền đặt cọc

08:00

16-10-2018

image

16:00

25-10-2018


Khách hàng nộp tiền thanh toán mua cổ phần