imageimage

Công ty TNHH Một thành viên Thức ăn Chăn nuôi Khatoco

08:00

22-12-2015

image

16:00

11-01-2016


Khách hàng đăng ký và nộp tiền đặt cọc

Trước 15:00

15-01-2016

image


Khách hàng nộp phiếu tham dự đấu giá

09:00

19-01-2016

image


Sở Giao dịch Chứng khoán TPHCM

08:00

20-01-2016

image

16:00

26-01-2016


Rồng Việt hoàn trả tiền đặt cọc

08:00

20-01-2016

image

16:00

29-01-2016


Khách hàng nộp tiền thanh toán mua cổ phần