imageimage

Công ty TNHH Một thành viên Vinacafe Miền Bắc

08:00

01-12-2015

image

16:00

17-12-2015


Khách hàng đăng ký và nộp tiền đặt cọc

Trước 15:00

23-12-2015

image


Khách hàng nộp phiếu tham dự đấu giá

14:00

25-12-2015

image


Sở Giao dịch Chứng khoán TPHCM

08:00

28-12-2015

image

16:00

04-01-2016


Rồng Việt hoàn trả tiền đặt cọc

08:00

26-12-2015

image

16:00

04-01-2016


Khách hàng nộp tiền thanh toán mua cổ phần