imageimage

Công ty TNHH Một thành viên Xây lắp Môi trường Nhân Cơ – TKV

08:00

01-09-2015

image

16:00

18-09-2015


Khách hàng đăng ký và nộp tiền đặt cọc

Trước 15:00

24-09-2015

image


Khách hàng nộp phiếu tham dự đấu giá

09:00

28-09-2015

image


Sở Giao dịch Chứng khoán TPHCM

08:00

29-09-2015

image

16:00

05-10-2015


Rồng Việt hoàn trả tiền đặt cọc

08:00

29-09-2015

image

16:00

08-10-2015


Khách hàng nộp tiền thanh toán mua cổ phần

3,018,900

11,600


00
00
 

 

image 26 image