imageimage

Công ty TNHH một thành viên Xe khách Sài Gòn

08:00

03-02-2016

image

16:00

29-02-2016


Khách hàng đăng ký và nộp tiền đặt cọc

Trước 15:00

04-03-2016

image


Khách hàng nộp phiếu tham dự đấu giá

09:00

08-03-2016

image


Sở Giao dịch Chứng khoán TPHCM

08:00

09-03-2016

image

16:00

15-03-2016


Rồng Việt hoàn trả tiền đặt cọc

08:00

09-03-2016

image

16:00

18-03-2016


Khách hàng nộp tiền thanh toán mua cổ phần