imageimage

Công ty TNHH Một thành viên Xuất nhập khẩu Kiên Giang

08:00

13-05-2016

image

16:00

31-05-2016


Khách hàng đăng ký và nộp tiền đặt cọc

Trước 15:00

06-06-2016

image


Khách hàng nộp phiếu tham dự đấu giá

09:00

08-06-2016

image


Sở Giao dịch Chứng khoán TP.HCM

08:00

09-06-2016

image

16:00

15-06-2016


Rồng Việt hoàn trả tiền đặt cọc

08:00

09-06-2016

image

16:00

17-06-2016


Khách hàng nộp tiền thanh toán mua cổ phần