imageimage

Công ty TNHH MTV Cấp Thoát nước Phú Yên

08:00

10-08-2015

image

16:00

27-08-2015


Khách hàng đăng ký và nộp tiền đặt cọc

Trước 15:00

03-09-2015

image


Khách hàng nộp phiếu tham dự đấu giá

09:00

07-09-2015

image


Sở Giao dịch Chứng khoán TPHCM

08:00

08-09-2015

image

16:00

14-09-2015


Rồng Việt hoàn trả tiền đặt cọc

08:00

08-09-2015

image

16:00

17-09-2015


Khách hàng nộp tiền thanh toán mua cổ phần

2,683,900

10,000


00
00
 

 

image 35 image