imageimage

Công ty TNHH MTV Dịch vụ Vận tải Khánh Hòa

08:00

11-08-2015

image

16:00

28-08-2015


Khách hàng đăng ký và nộp tiền đặt cọc

Trước 15:00

04-09-2015

image


Khách hàng nộp phiếu tham dự đấu giá

09:00

08-09-2015

image


Sở Giao dịch Chứng khoán TPHCM

08:00

09-09-2015

image

16:00

15-09-2015


Rồng Việt hoàn trả tiền đặt cọc

08:00

09-09-2015

image

16:00

18-09-2015


Khách hàng nộp tiền thanh toán mua cổ phần