imageimage

Công ty TNHH MTV Nước giải khát cao cấp Yến sào Diên Khánh

08:00

03-06-2016

image

16:00

21-06-2016


Khách hàng đăng ký và nộp tiền đặt cọc

Trước 15:00

27-06-2016

image


Khách hàng nộp phiếu tham dự đấu giá

09:00

29-06-2016

image


Sở Giao dịch Chứng khoán TP.HCM

08:00

30-06-2016

image

16:00

06-07-2016


Rồng Việt hoàn trả tiền đặt cọc

08:00

30-06-2016

image

16:00

08-07-2016


Khách hàng nộp tiền thanh toán mua cổ phần