imageimage

Công ty TNHH MTV Nước giải khát Sanest Khánh Hòa

08:00

15-08-2017

image

16:00

31-08-2017


Khách hàng đăng ký và nộp tiền đặt cọc

Trước 15:00

07-09-2017

image


Khách hàng nộp phiếu tham dự đấu giá

09:00

11-09-2017

image


Sở Giao dịch Chứng khoán TP.HCM

08:00

12-09-2017

image

16:00

18-09-2017


Rồng Việt hoàn trả tiền đặt cọc

08:00

12-09-2017

image

16:00

21-09-2017


Khách hàng nộp tiền thanh toán mua cổ phần